GIÁ BHYT TT22/2023; VIỆN PHÍ TT14/2019

STT  Mã Dịch vụ  TÊN DỊCH VỤ  GIÁ BHYT TT22  GIÁ VIỆN PHÍ
1  24.0017.1714  AFB trực tiếp nhuộm Ziehl-Neelsen                70,300             68,000
2  10.1017.0533  Bó bột ống trong gãy xương bánh chè              152,000           144,000
3  03.3862.0533  Bó bột ống trong gãy xương bánh chè [TE]              152,000           144,000
4  14.0214.0778  Bóc giả mạc                88,400             82,100
5  13.0152.0589  Bóc nang tuyến Bartholin           1,309,000        1,274,000
6  14.0213.0778  Bóc sợi giác mạc (Viêm giác mạc sợi)                88,400             82,100
7  DV_01.0065.0071  Bóp bóng Ambu qua mặt nạ                        –           216,000
8  03.0113.0074  Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp [TE]              498,000           479,000
9  01.0158.0074  Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản              498,000           479,000
10  10.9004.0075  Cắt chỉ                35,600             32,900
11  03.1703.0075  Cắt chỉ khâu da                35,600             32,900
12  14.0203.0075  Cắt chỉ khâu da mi đơn giản                35,600             32,900
13  14.0204.0075  Cắt chỉ khâu kết mạc                35,600             32,900
14  14.0112.0075  Cắt chỉ sau phẫu thuật sụp mi                35,600             32,900
15  10.0411.0584  Cắt hẹp bao quy đầu           1,340,000        1,242,000
16  16.0214.1007  Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới              166,000           158,000
17  12.0263.1190  Cắt nang thừng tinh một bên           1,914,000        1,784,000
18  10.0506.0459  Cắt ruột thừa đơn thuần           2,654,000        2,561,000
19  12.0320.1190  Cắt u lành phần mềm đường kính dưới 10cm           1,914,000        1,784,000
20  12.0322.1191  Cắt u nang bao hoạt dịch (cổ tay, khoeo chân, cổ chân)           1,298,000        1,206,000
21  15.0304.0505  Chích áp xe nhỏ vùng đầu cổ              197,000           186,000
22  03.3817.0505  Chích áp xe phần mềm lớn              197,000           186,000
23  13.0151.0601  Chích áp xe tuyến Bartholin              875,000           831,000
24  13.0163.0602  Chích áp xe vú              230,000           219,000
25  03.1693.0738  Chích chắp, lẹo, chích áp xe mi, kết mạc                81,000             78,400
26  14.0207.0738  Chích chắp, lẹo, nang lông mi, chích áp xe mi, kết mạc                81,000             78,400
27  03.3910.0505  Chích hạch viêm mủ [Trẻ em]              197,000           186,000
28  03.2119.0505  Chích nhọt ống tai ngoài              197,000           186,000
29  03.3909.0505  Chích rạch áp xe nhỏ              197,000           186,000
30  13.0160.0606  Chọc dò túi cùng Douglas              291,000           280,000
31  01.0093.0079  Chọc hút dịch – khí màng phổi bằng kim hay catheter              150,000           143,000
32  02.0243.0077  Chọc tháo dịch ổ bụng điều trị              143,000           137,000
33  18.0220.0041  Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) [Có thuốc cản quang]              643,000           632,000
34  18.0220.0040  Chụp cắt lớp vi tính bụng-tiểu khung thường quy (từ 1-32 dãy) [Không thuốc cản quang]              532,000           522,000
35  18.0255.0040  Chụp cắt lớp vi tính cột sống cổ không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)              532,000           522,000
36  18.0257.0040  Chụp cắt lớp vi tính cột sống ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)              532,000           522,000
37  18.0260.0041  Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)              643,000           632,000
38  18.0259.0040  Chụp cắt lớp vi tính cột sống thắt lưng không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)              532,000           522,000
39  18.0261.0040  Chụp cắt lớp vi tính khớp thường quy không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)              532,000           522,000
40  18.0192.0041  Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực có tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)              643,000           632,000
41  18.0191.0040  Chụp cắt lớp vi tính lồng ngực không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)              532,000           522,000
42  18.0223.0041  Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng có khảo sát mạch các tạng (bao gồm mạch: gan, tụy, lách và mạch khối u) (từ 1-32 dãy)              643,000           632,000
43  18.0219.0041  Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) [Có thuốc cản quang]              643,000           632,000
44  18.0219.0040  Chụp cắt lớp vi tính tầng trên ổ bụng thường quy (gồm: chụp Cắt lớp vi tính gan-mật, tụy, lách, dạ dày-tá tràng.v.v.) (từ 1-32 dãy) [Không thuốc cản quang]              532,000           522,000
45  18.0221.0041  Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) [Có thuốc cản quang]              643,000           632,000
46  18.0221.0040  Chụp cắt lớp vi tính tiểu khung thường quy (gồm: chụp cắt lớp vi tính tử cung-buồng trứng, tiền liệt tuyến, các khối u vùng tiểu khung.v.v.) (từ 1-32 dãy) [Không thuốc cản quang]              532,000           522,000
47  18.0264.0040  Chụp cắt lớp vi tính xương chi không tiêm thuốc cản quang (từ 1- 32 dãy)              532,000           522,000
48  18.0156.0041  Chụp CLVT hàm-mặt có tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy)              643,000           632,000
49  18.0155.0040  Chụp CLVT hàm-mặt không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy)              532,000           522,000
50  18.0149.0040  Chụp CLVT sọ não không tiêm thuốc cản quang (từ 1-32 dãy)              532,000           522,000
51  18.0158.0040  Chụp CLVT tai-xương đá không tiêm thuốc (từ 1-32 dãy)              532,000           522,000
52  18.0072.0028  Chụp Xquang Blondeau [Blondeau + Hirtz số hóa 1 phim]                68,300             65,400
53  18.0125.0028  Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng (số hóa)                68,300             65,400
54  18.0087.0028  Chụp Xquang cột sống cổ chếch hai bên                68,300             65,400
55  18.0086.0028  Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng                68,300             65,400
56  18.0090.0028  Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch                68,300             65,400
57  18.0092.0028  Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên                68,300             65,400
58  18.0091.0028  Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng                68,300             65,400
59  18.0074.0028  Chụp Xquang hàm chếch một bên                68,300             65,400
60  18.0074.0028_P  Chụp Xquang hàm chếch một bên [Phải]                68,300             65,400
61  18.0074.0028_T  Chụp Xquang hàm chếch một bên [Trái]                68,300             65,400
62  18.0071.0029  Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng              100,000             97,200
63  18.0112.0028_P  Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [Phải]                68,300             65,400
64  18.0112.0028_T  Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch [Trái]                68,300             65,400
65  18.0110.0028  Chụp Xquang khớp háng nghiêng                68,300             65,400
66  18.0109.0028  Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên                68,300             65,400
67  18.0104.0028  Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch                68,300             65,400
68  18.0104.0028_P  Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [Phải]                68,300             65,400
69  18.0104.0028_T  Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch [Trái]                68,300             65,400
70  18.0080.0028  Chụp Xquang khớp thái dương hàm                68,300             65,400
71  18.0122.0028  Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch                68,300             65,400
72  18.0101.0028  Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch                68,300             65,400
73  18.0100.0028  Chụp Xquang khớp vai thẳng                68,300             65,400
74  18.0100.0028_P  Chụp Xquang khớp vai thẳng [Phải]                68,300             65,400
75  18.0100.0028_T  Chụp Xquang khớp vai thẳng [Trái]                68,300             65,400
76  18.0098.0028  Chụp Xquang khung chậu thẳng                68,300             65,400
77  18.0068.0028  Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng                68,300             65,400
78  18.0120.0028  Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên                68,300             65,400
79  18.0119.0028  Chụp Xquang ngực thẳng                68,300             65,400
80  18.0081.2002  Chụp Xquang răng cận chóp (Periapical)                20,700             18,900
81  18.0067.0028  Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng                68,300             65,400
82  18.0130.0035  Chụp Xquang thực quản dạ dày              239,000           224,000
83  18.0102.0028  Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng                68,300             65,400
84  18.0102.0028_P  Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng [Phải]                68,300             65,400
85  18.0102.0028_T  Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng [Trái]                68,300             65,400
86  18.0108.0028  Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch                68,300             65,400
87  18.0108.0028_P  Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [Phải]                68,300             65,400
88  18.0108.0028_T  Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [Trái]                68,300             65,400
89  18.0116.0028  Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch                68,300             65,400
90  18.0116.0028_P  Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [Phải]                68,300             65,400
91  18.0116.0028_T  Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [Trái]                68,300             65,400
92  18.0114.0028  Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng                68,300             65,400
93  18.0114.0028_P  Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng [Phải]                68,300             65,400
94  18.0114.0028_T  Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng [Trái]                68,300             65,400
95  18.0106.0028  Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng                68,300             65,400
96  18.0106.0028_P  Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng [Phải]                68,300             65,400
97  18.0106.0028_T  Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng [Trái]                68,300             65,400
98  18.0103.0028  Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng                68,300             65,400
99  18.0103.0028_P  Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng [Phải]                68,300             65,400
100  18.0103.0028_T  Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng [Trái]                68,300             65,400
101  18.0075.0028  Chụp Xquang xương chính mũi nghiêng hoặc tiếp tuyến                68,300             65,400
102  18.0115.0028  Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch                68,300             65,400
103  18.0115.0028_P  Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [Phải]                68,300             65,400
104  18.0115.0028_T  Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch [Trái]                68,300             65,400
105  18.0107.0028  Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch                68,300             65,400
106  18.0107.0028_P  Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [Phải]                68,300             65,400
107  18.0107.0028_T  Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch [Trái]                68,300             65,400
108  18.0099.0028  Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch                68,300             65,400
109  18.0111.0028  Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng                68,300             65,400
110  18.0111.0028_P  Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng [Phải]                68,300             65,400
111  18.0111.0028_T  Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng [Trái]                68,300             65,400
112  18.0117.0028  Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng [bình thường]                68,300             65,400
113  18.0117.0028_P  Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng [Phải]                68,300             65,400
114  18.0117.0028_T  Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng [trái]                68,300             65,400
115  01.0066.1888  Đặt ống nội khí quản              579,000           568,000
116  03.0077.1888  Đặt ống nội khí quản [TE]              579,000           568,000
117  01.0216.0103  Đặt ống thông dạ dày [Hồi sức cấp cứu]                94,300             90,100
118  02.0244.0103  Đặt ống thông dạ dày [Nội khoa]                94,300             90,100
119  01.0160.0210  Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang                94,300             90,100
120  01.0223.0211  Đặt ống thông hậu môn [Hồi sức cấp cứu]                85,900             82,100
121  02.0247.0211  Đặt ống thông hậu môn [Nội khoa]                85,900             82,100
122  02.0188.0210  Đặt sonde bàng quang                94,300             90,100
123  03.0178.0211  Đặt sonde hậu môn                85,900             82,100
124  08.0005.0230  Điện châm (Kim ngắn)                71,400             67,300
125  03.0527.0230  Điện châm điều trị đau lưng                71,400             67,300
126  03.0467.0230  Điện châm điều trị đau thần kinh toạ                71,400             67,300
127  03.0530.0230  Điện châm điều trị hội chứng vai gáy                71,400             67,300
128  03.0484.0230  Điện châm điều trị liệt dây thần kinh VII ngoại biên                71,400             67,300
129  03.0464.0230  Điện châm điều trị liệt nửa người                71,400             67,300
130  03.0483.0230  Điện châm điều trị tổn thương dây thần kinh V                71,400             67,300
131  03.0525.0230  Điện châm điều trị viêm khớp dạng thấp                71,400             67,300
132  03.0529.0230  Điện châm điều trị viêm quanh khớp vai                71,400             67,300
133  23.0058.1487  Điện giải đồ (Na, K, Cl) [Máu]                29,500             29,000
134  diennao  Điện não đồ                        –             64,300
135  02.0085.1778  Điện tim thường [Nội khoa]                35,400             32,800
136  21.0014.1778  Điện tim thường [Thăm dò chức năng]                35,400             32,800
137  17.0007.0234  Điều trị bằng các dòng điện xung                42,700             41,400
138  17.0026.0220  Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống                47,600             45,800
139  17.0008.0253  Điều trị bằng siêu âm                46,700             45,600
140  17.0011.0237  Điều trị bằng tia hồng ngoại                37,300             35,200
141  17.0004.0232  Điều trị bằng từ trường                39,700             38,400
142  16.0236.1019  Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement              102,000             97,000
143  03.1954.1019  Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Glassionomer Cement (GiC)              102,000             97,000
144  16.0070.1031  Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement              259,000           247,000
145  03.1972.1031  Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Glassionomer Cement (GiC)              259,000           247,000
146  16.0061.1011  Điều trị tủy lại              966,000           954,000
147  03.1859.1014  Điều trị tuỷ răng số 1, 2, 3              434,000           422,000
148  16.0050.1014  Điều trị tuỷ răng số 1, 2, 3              434,000           422,000
149  16.0052.1014  Điều trị tuỷ răng số 1, 2, 3              434,000           422,000
150  03.1859.1012  Điều trị tuỷ răng số 4, 5              589,000           565,000
151  16.0050.1012  Điều trị tuỷ răng số 4, 5              589,000           565,000
152  16.0052.1012  Điều trị tuỷ răng số 4, 5              589,000           565,000
153  03.1859.1013  Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm dưới              819,000           795,000
154  16.0050.1013  Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm dưới              819,000           795,000
155  16.0052.1013  Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm dưới              819,000           795,000
156  03.1859.1015  Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm trên              949,000           925,000
157  16.0050.1015  Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm trên              949,000           925,000
158  16.0052.1015  Điều trị tuỷ răng số 6,7 hàm trên              949,000           925,000
159  03.1944.1016  Điều trị tuỷ răng sữa một chân              280,000           271,000
160  03.1944.1017  Điều trị tuỷ răng sữa nhiều chân              394,000           382,000
161  23.0003.1494  Định lượng Acid Uric [Máu]                21,800             21,500
162  23.0018.1457  Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) [Máu]                92,900             91,600
163  23.0007.1494  Định lượng Albumin [Máu]                21,800             21,500
164  23.0027.1493  Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu]                21,800             21,500
165  23.0025.1493  Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu]                21,800             21,500
166  23.0034.1469  Định lượng CA 15 – 3 (Cancer Antigen 15- 3) [Máu]              152,000           150,000
167  23.0033.1470  Định lượng CA 19 – 9 (Carbohydrate Antigen 19-9) [Máu]              140,000           139,000
168  23.0032.1468  Định lượng CA¹²⁵ (cancer antigen 125) [Máu]              140,000           139,000
169  23.0029.1473  Định lượng Calci toàn phần [Máu]                13,000             12,900
170  23.0041.1506  Định lượng Cholesterol toàn phần (máu)                27,300             26,900
171  23.0051.1494  Định lượng Creatinin (máu)                21,800             21,500
172  23.0228.1483  Định lượng CRP                54,600             53,800
173  23.0060.1496  Định lượng Ethanol (cồn) [Máu]                        –             32,300
174  22.0011.1254  Định lượng Fibrinogen (Tên khác: Định lượng yếu tố I), phương pháp gián tiếp, bằng máy tự động                58,000             56,500
175  23.0066.1516  Định lượng free bHCG (Free Beta Human Chorionic Gonadotropin) [Máu]              185,000           182,000
176  23.0075.1494  Định lượng Glucose [Máu]                21,800             21,500
177  23.0083.1523  Định lượng HbA1c [Máu]              102,000           101,000
178  23.0084.1506  Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu]                27,300             26,900
179  23.0112.1506  Định lượng LDL – C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu]                27,300             26,900
180  23.0133.1494  Định lượng Protein toàn phần [Máu]                21,800             21,500
181  23.0147.1561  Định lượng T3 (Tri iodothyronine) [Máu]                65,600             64,600
182  23.0148.1561  Định lượng T4 (Thyroxine) [Máu]                65,600             64,600
183  23.0158.1506  Định lượng Triglycerid (máu) [Máu]                27,300             26,900
184  23.0161.1569  Định lượng Troponin I [Máu]                76,500             75,400
185  23.0162.1570  Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) [Máu]                60,100             59,200
186  23.0166.1494  Định lượng Urê máu [Máu]                21,800             21,500
187  22.0280.1269  Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá)                40,200             39,100
188  22.0292.1280  Định nhóm máu hệ Rh(D) (Kỹ thuật phiến đá)                32,000             31,100
189  23.0173.1575  Định tính Amphetamin (test nhanh) [niệu]                43,700             43,100
190  23.0188.1586  Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) [niệu]                43,700             43,100
191  testnhanhmatuyda  Định tính Methamphetamin (test nhanh) [niệu]                        –             43,100
192  23.0194.1589  Định tính Morphin (test nhanh) [niệu]                43,700             43,100
193  02.0024.1791  Đo chức năng hô hấp              133,000           126,000
194  13.0033.0614  Đỡ đẻ thường ngôi chỏm              736,000           706,000
195  23.0019.1493  Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]                21,800             21,500
196  23.0020.1493  Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu]                21,800             21,500
197  23.0043.1478  Đo hoạt độ CK-MB (Isozym MB of Creatine kinase) [Máu]                38,200             37,700
198  23.0077.1518  Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu]                19,500             19,200
199  14.0258.0754  Đo khúc xạ máy                10,900               9,900
200  06.0040.1799  Đo lưu huyết não                46,000             43,400
201  DV_19.0192.0069  Đo mật độ xương bằng kỹ thuật DEXA                        –             82,300
202  DV_19.0192.0070  Đo mật độ xương bằng kỹ thuật DEXA                        –           141,000
203  DV_21.0101.0069  Đo mật độ xương bằng máy siêu âm                        –             79,500
204  14.0205.0759  Đốt lông xiêu, nhổ lông siêu                50,000             47,900
205  13.0027.0617  Forceps           1,021,000           952,000
206  21.0040.1777  Ghi điện não đồ thông thường                68,300             64,300
207  01.0002.1778  Ghi điện tim cấp cứu tại giường                35,400             32,800
208  24.0117.1646  HBsAg test nhanh                55,400             53,600
209  24.0144.1621  HCV Ab test nhanh                55,400             53,600
210  24.0169.1616  HIV Ab test nhanh                55,400             53,600
211  13.0157.0619  Hút buồng tử cung do rong kinh, rong huyết              215,000           204,000
212  02.0349.0112  Hút dịch khớp gối              120,000           114,000
213  02.0150.0114  Hút đờm hầu họng                12,200             11,100
214  02.0361.0112  Hút nang bao hoạt dịch              120,000           114,000
215  02.0363.0086  Hút ổ viêm/ áp xe phần mềm              116,000           110,000
216  11.1898  Khám Bỏng                33,200             30,500
217  05.1898  Khám Da liễu                33,200             30,500
218  04.1898  Khám Lao                33,200             30,500
219  14.1898  Khám Mắt                33,200             30,500
220  10.1898  Khám Ngoại                33,200             30,500
221  03.1898  Khám Nhi                33,200             30,500
222  02.1898  Khám Nội                33,200             30,500
223  07.1898  Khám Nội tiết                33,200             30,500
224  13.1898  Khám Phụ sản                33,200             30,500
225  17.1898  Khám Phục hồi chức năng                33,200             30,500
226  16.1898  Khám Răng hàm mặt                33,200             30,500
227  KSK  Khám sức khỏe người lao động                        –           160,000
228  15.1898  Khám Tai mũi họng                33,200             30,500
229  06.1898  Khám tâm thần                33,200             30,500
230  12.1898  Khám Ung bướu                33,200             30,500
231  08.1898  Khám YHCT                33,200             30,500
232  DV_14.0171.0769  Khâu da mi đơn giản                        –           809,000
233  10.0463.0465  Khâu lỗ thủng dạ dày tá tràng           3,730,000        3,579,000
234  10.0463.0465_GT  Khâu lỗ thủng dạ dày tá tràng [Gây tê]           2,709,279        2,709,279
235  10.0842.0559  Khâu phục hồi tổn thương gân duỗi           3,087,000        2,963,000
236  10.9005.0216  Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm [Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < 10cm]              184,000           178,000
237  10.9005.0218  Khâu vết thương phần mềm dài trên 10cm [Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < 10cm]              268,000           257,000
238  03.2245.0216  Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm              184,000           178,000
239  03.3827.0216  Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài < l0 cm              184,000           178,000
240  03.2245.0217  Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm              248,000           237,000
241  03.3825.0217  Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm              248,000           237,000
242  10.9005.0217  Khâu vết thương phần mềm tổn thương nông chiều dài ≥ l0 cm              248,000           237,000
243  03.2245.0218  Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm              268,000           257,000
244  03.3827.0218  Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài < l0 cm              268,000           257,000
245  03.2245.0219  Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm              323,000           305,000
246  03.3825.0219  Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm              323,000           305,000
247  10.9005.0219  Khâu vết thương phần mềm tổn thương sâu chiều dài ≥ l0 cm              323,000           305,000
248  13.0052.0626  Khâu vòng cổ tử cung              561,000           549,000
249  15.0222.0898  Khí dung mũi họng                23,000             20,400
250  02.0032.0898  Khí dung thuốc giãn phế quản                23,000             20,400
251  K01.KK  Không khám                        –                    –
252  13.0150.0724  Làm lại thành âm đạo, tầng sinh môn           1,581,000        1,482,000
253  13.0136.0628  Làm lại vết mổ thành bụng (bục, tụ máu, nhiễm khuẩn…) sau phẫu thuật sản phụ khoa           2,693,000        2,612,000
254  03.2120.0899  Làm thuốc tai                21,100             20,500
255  15.0058.0899  Làm thuốc tai                21,100             20,500
256  03.1689.0785  Lấy calci đông dưới kết mạc                37,300             35,200
257  14.0202.0785  Lấy calci kết mạc                37,300             35,200
258  16.0043.1020  Lấy cao răng và đánh bóng hai hàm              143,000           134,000
259  16.0043.1021  Lấy cao răng và đánh bóng một vùng hoặc một hàm                82,700             77,000
260  03.1658.0777  Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây mê)              688,000           665,000
261  03.1658.0778  Lấy dị vật giác mạc nông, một mắt (gây tê)                88,400             82,100
262  14.0166.0778  Lấy dị vật giác mạc sâu                88,400             82,100
263  03.1658.0779  Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây mê)              893,000           862,000
264  03.1658.0780  Lấy dị vật giác mạc sâu, một mắt (gây tê)              338,000           327,000
265  15.0212.0900  Lấy dị vật họng miệng                41,600             40,800
266  03.1706.0782  Lấy dị vật kết mạc nông một mắt                67,000             64,400
267  14.0200.0782  Lấy dị vật kết mạc nông một mắt                67,000             64,400
268  15.0143.0907  Lấy dị vật mũi gây tê/gây mê              201,000           194,000
269  03.2117.0901  Lấy dị vật tai ngoài đơn giản                65,600             62,900
270  03.2117.0903  Lấy dị vật tai ngoài dưới kính hiển vi (gây tê)              161,000           155,000
271  15.0059.0908  Lấy nút biểu bì ống tai ngoài                65,600             62,900
272  03.3845.0515  Nắn bó bột gãy và trật khớp khuỷu [bột liền]              412,000           399,000
273  16.0335.1022  Nắn sai khớp thái dương hàm              105,000           103,000
274  14.0210.0799  Nặn tuyến bờ mi, đánh bờ mi                37,300             35,200
275  03.3846.0515  Nắn, bó bột bong sụn tiếp khớp khuỷu, khớp cổ tay              412,000           399,000
276  10.1021.0525  Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân              348,000           335,000
277  03.3866.0525  Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng chân [Trẻ em]              348,000           335,000
278  03.3851.0521  Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay              348,000           335,000
279  10.1006.0527  Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới hai xương cẳng tay              348,000           335,000
280  10.0999.0527  Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới thân xương cánh tay              348,000           335,000
281  03.3843.0527  Nắn, bó bột gẫy 1/3 dưới thân xương cánh tay              348,000           335,000
282  03.3835.0529  Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi              637,000           624,000
283  10.0990.0529  Nắn, bó bột gãy 1/3 dưới xương đùi              637,000           624,000
284  10.1020.0525  Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân              348,000           335,000
285  03.3865.0525  Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng chân [Trẻ em]              348,000           335,000
286  10.1005.0527  Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa hai xương cẳng tay              348,000           335,000
287  10.0998.0527  Nắn, bó bột gãy 1/3 giữa thân xương cánh tay              348,000           335,000
288  03.3842.0527  Nắn, bó bột gẫy 1/3 giữa thân xương cánh tay              348,000           335,000
289  10.1019.0525  Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân              348,000           335,000
290  03.3864.0525  Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng chân [TE]              348,000           335,000
291  03.3849.0521  Nắn, bó bột gãy 1/3 trên hai xương cẳng tay              348,000           335,000
292  10.0997.0527  Nắn, bó bột gãy 1/3 trên thân xương cánh tay              348,000           335,000
293  03.3841.0527  Nắn, bó bột gẫy 1/3 trên thân xương cánh tay              348,000           335,000
294  03.3847.0527  Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay              348,000           335,000
295  10.1002.0527  Nắn, bó bột gãy cổ xương cánh tay              348,000           335,000
296  10.1014.0529  Nắn, bó bột gãy Cổ xương đùi              637,000           624,000
297  10.1012.0525  Nắn, bó bột gãy mâm chày              348,000           335,000
298  03.3857.0525  Nắn, bó bột gãy mâm chày [TE]              348,000           335,000
299  03.3852.0521  Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay              348,000           335,000
300  10.1007.0521  Nắn, bó bột gãy một xương cẳng tay              348,000           335,000
301  10.1008.0521  Nắn, bó bột gãy Pouteau – Colles              348,000           335,000
302  03.3853.0521  Nắn, bó bột gãy Pouteau-Colles              348,000           335,000
303  03.3848.0527  Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em độ 3 và độ IV              348,000           335,000
304  10.1003.0527  Nắn, bó bột gãy trên lồi cầu xương cánh tay trẻ em độ III và độ IV              348,000           335,000
305  10.1028.0519  Nắn, bó bột gãy xương bàn chân              242,000           234,000
306  03.3870.0519  Nắn, bó bột gãy xương bàn chân [Trẻ em]              242,000           234,000
307  03.3854.0519  Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay              242,000           234,000
308  10.1009.0519  Nắn, bó bột gãy xương bàn, ngón tay              242,000           234,000
309  10.1022.0519  Nắn, bó bột gãy xương chày              242,000           234,000
310  03.3867.0525  Nắn, bó bột gãy xương chày [Trẻ em]              348,000           335,000
311  10.0996.0515  Nắn, bó bột gãy xương đòn              412,000           399,000
312  10.1023.0532  Nắn, bó bột gãy xương gót              152,000           144,000
313  03.3871.0532  Nắn, bó bột gẫy xương gót [Trẻ em]              152,000           144,000
314  10.1024.0519  Nắn, bó bột gãy xương ngón chân              242,000           234,000
315  03.3872.0519  Nắn, bó bột gãy xương ngón chân [Trẻ em]              242,000           234,000
316  10.1031.0513  Nắn, bó bột trật khớp cổ chân              267,000           259,000
317  10.1025.0517  Nắn, bó bột trật khớp cùng đòn              327,000           319,000
318  10.1018.0513  Nắn, bó bột trật khớp gối              267,000           259,000
319  03.3844.0515  Nắn, bó bột trật khớp khuỷu              412,000           399,000
320  10.1000.0515  Nắn, bó bột trật khớp khuỷu              412,000           399,000
321  10.0995.0517  Nắn, bó bột trật khớp vai              327,000           319,000
322  10.1029.0515  Nắn, bó bột trật khớp xương đòn              412,000           399,000
323  03.3873.0515  Nắn, bó bột trật khớp xương đòn [Trẻ em]              412,000           399,000
324  NAOTHAI  Nạo hút thai                        –           166,000
325  13.0049.0635  Nạo sót thai, nạo sót rau sau sẩy, sau đẻ              355,000           344,000
326  10.3877.0588_DV  Nẹp bột các loại không nắn [NL]                        –           180,000
327  03.3877.0588_DV  Nẹp bột các loại không nắn [TE]                        –           180,000
328  15.0141.0916  Nhét bấc mũi trước              124,000           116,000
329  03.1956.1029  Nhổ chân răng sữa                40,700             37,300
330  03.1915.1024  Nhổ chân răng vĩnh viễn              200,000           190,000
331  16.0205.1024  Nhổ chân răng vĩnh viễn              200,000           190,000
332  03.1955.1029  Nhổ răng sữa                40,700             37,300
333  16.0238.1029  Nhổ răng sữa                40,700             37,300
334  16.0206.1026  Nhổ răng thừa              218,000           207,000
335  16.0203.1026  Nhổ răng vĩnh viễn              218,000           207,000
336  03.1914.1025  Nhổ răng vĩnh viễn lung lay              105,000           102,000
337  16.0204.1025  Nhổ răng vĩnh viễn lung lay              105,000           102,000
338  03.1003.2048  Nội soi họng [Trẻ em]                40,000             40,000
339  03.1002.2048  Nội soi mũi [Trẻ em]                40,000             40,000
340  03.1001.2048  Nội soi tai [Trẻ em]                40,000             40,000
341  20.0013.0933  Nội soi tai mũi họng              108,000           104,000
342  20.0013.2048H  Nội soi tai mũi họng [Người lớn – Họng]                40,000             40,000
343  20.0013.2048M  Nội soi tai mũi họng [Người lớn – Mũi]                40,000             40,000
344  20.0013.2048T  Nội soi tai mũi họng [Người lớn – Tai]                40,000             40,000
345  20.0080.0135  Nội soi thực quản, dạ dày, tá tràng              255,000           244,000
346  13.0241.0644_DV  Phá thai đến hết 7 tuần bằng phương pháp hút chân không                        –           384,000
347  13.0238.0648_DV  Phá thai từ tuần thứ 6 đến hết 12 tuần bằng phương pháp hút chân không                        –           396,000
348  22.0268.1330  Phản ứng hòa hợp trong môi trường nước muối ở 22ºC (Kỹ thuật ống nghiệm)                29,600             28,800
349  23.0220.1608  Phản ứng Rivalta [dịch]                  8,600               8,500
350  10.0549.0494  Phẫu thuật cắt trĩ kinh điển (phương pháp Milligan – Morgan hoặc Ferguson)           2,655,000        2,562,000
351  13.0092.0683  Phẫu thuật chửa ngoài tử cung không có choáng           3,044,000        2,944,000
352  13.0091.0665  Phẫu thuật chửa ngoài tử cung vỡ có choáng           3,883,000        3,725,000
353  10.0843.0550  Phẫu thuật điề trị bệnh DE QUER VAIN và ngón tay cò súng           3,699,000        3,570,000
354  10.0557.0494  Phẫu thuật điều trị rò hậu môn đơn giản           2,655,000        2,562,000
355  10.0679.0492  Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp Bassini           3,351,000        3,258,000
356  10.0681.0492  Phẫu thuật điều trị thoát vị bẹn bằng phương pháp kết hợp Bassini và Shouldice           3,351,000        3,258,000
357  10.0870.0556  Phẫu thuật kết hợp xương gãy xương đốt bàn và đốt ngón chân           3,878,000        3,750,000
358  10.0739.0556  Phẫu thuật KHX gãy thân 2 xương cẳng tay           3,878,000        3,750,000
359  10.0719.0556  Phẫu thuật KHX gãy xương đòn           3,878,000        3,750,000
360  10.0815.0556  Phẫu thuật KHX gãy xương đốt bàn ngón tay           3,878,000        3,750,000
361  10.0862.0571  Phẫu thuật làm mỏm cụt ngón và đốt bàn ngón           3,011,000        2,887,000
362  13.0007.0671  Phẫu thuật lấy thai lần đầu           2,431,000        2,332,000
363  13.0002.0672  Phẫu thuật lấy thai lần hai trở lên           3,102,000        2,945,000
364  13.0071.0679  Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung           3,455,000        3,355,000
365  13.0070.0681  Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần           4,034,000        3,876,000
366  13.0072.0683  Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng hoặc cắt phần phụ           3,044,000        2,944,000
367  16.0201.1028  Phẫu thuật nhổ răng khôn mọc lệch có cắt thân              362,000           342,000
368  27.0187.2039  Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa           2,657,000        2,564,000
369  27.0188.2039  Phẫu thuật nội soi cắt ruột thừa + rửa bụng           2,657,000        2,564,000
370  03.3599.0492  Phẫu thuật thoát vị bẹn thường 1 bên /2 bên           3,351,000        3,258,000
371  10.0750.0559  Phẫu thuật tổn thương gân gấp của cổ tay và cẳng tay           3,087,000        2,963,000
372  10.0408.0584  Phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn           1,340,000        1,242,000
373  10.0810.0559  Phẫu thuật vết thương bàn tay tổn thương gân duỗi           3,087,000        2,963,000
374  10.0954.0576  Phẫu thuật vết thương phần mềm đơn giản/rách da đầu           2,660,000        2,598,000
375  03.3328.0686  Phẫu thuật viêm phúc mạc ruột thừa           4,447,000        4,289,000
376  03.3327.0459  Phẫu thuật viêm ruột thừa           2,654,000        2,561,000
377  16.0072.1018  Phục hồi cổ răng bằng Composite              348,000           337,000
378  16.0071.1018  Phục hồi cổ răng bằng GlassIonomer Cement              348,000           337,000
379  03.1930.1018  Phục hồi cổ răng bằng Glassionomer Cement (GiC)              348,000           337,000
380  15.0139.0897  Phương pháp Proetz                61,800             57,600
381  02.0233.0158  Rửa bàng quang              209,000           198,000
382  14.0211.0842  Rửa cùng đồ                44,000             41,600
383  01.0218.0159  Rửa dạ dày cấp cứu [Hồi sức cấp cứu]              131,000           119,000
384  02.0313.0159  Rửa dạ dày cấp cứu [Nội khoa]              131,000           119,000
385  10.0934.0563  Rút đinh/tháo phương tiện kết hợp xương           1,777,000        1,731,000
386  03.3900.0563  Rút nẹp vít và các dụng cụ khác sau phẫu thuật           1,777,000        1,731,000
387  08.0022.0252  Sắc thuốc thang                13,100             12,500
388  18.0016.0001  Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến)                49,300             43,900
389  18.0043.0001  Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….)                49,300             43,900
390  DV_18.0043.0001  Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….)                        –             43,900
391  18.0015.0001  Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang)                49,300             43,900
392  18.0044.0001  Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….)                49,300             43,900
393  18.0044.0001_DV  Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….)_DV                        –             43,900
394  18.0036.0001  Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối                49,300             43,900
395  18.0034.0001  Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu                49,300             43,900
396  18.0035.0001  Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa                49,300             43,900
397  18.0057.0001  Siêu âm tinh hoàn hai bên                49,300             43,900
398  18.0018.0001  Siêu âm tử cung phần phụ                49,300             43,900
399  18.0001.0001  Siêu âm tuyến giáp                49,300             43,900
400  18.0054.0001  Siêu âm tuyến vú hai bên                49,300             43,900
401  13.0166.0715  Soi cổ tử cung                63,900             61,500
402  24.0094.1623  Streptococcus pyogenes ASO                43,100             41,700
403  17.0053.0267  Tập vận động có trợ giúp                51,400             46,900
404  03.0892.0266  Tập vận động đoạn chi 30 phút                45,700             42,300
405  03.0894.0267  Tập vận động toàn thân 30 phút                51,400             46,900
406  03.3711.0571  Tháo bỏ các ngón tay, đốt ngón tay           3,011,000        2,887,000
407  03.4246.0198  Tháo bột các loại [Trẻ em]                56,000             52,900
408  11.0005.1148  Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn              250,000           242,000
409  03.3826.2047  Thay băng vết mổ chiều dài trên 15cm đến 30 cm                85,000             82,400
410  10.9003.0201  Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm                85,000             82,400
411  07.0225.0201  Thay băng vết thương chiều dài trên 15cm đến 30 cm [Người bệnh đái tháo đường]                85,000             82,400
412  03.3826.0205  Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng              253,000           240,000
413  10.9003.0205  Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng              253,000           240,000
414  07.0225.0205  Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài > 50cm nhiễm trùng [Người bệnh đái tháo đường]              253,000           240,000
415  03.3826.0200  Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm                60,000             57,600
416  10.9003.0200  Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm                60,000             57,600
417  07.0225.0200  Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài ≤ 15cm [Người bệnh đái tháo đường]                60,000             57,600
418  03.3826.0204  Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng              184,000           179,000
419  10.9003.0204  Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng              184,000           179,000
420  07.0225.0204  Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ 30 cm đến 50 cm nhiễm trùng [Người bệnh đái tháo đường]              184,000           179,000
421  03.3826.0203  Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng              139,000           134,000
422  10.9003.0203  Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng              139,000           134,000
423  07.0225.0203  Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 15 cm đến 30 cm nhiễm trùng [Người bệnh đái tháo đường]              139,000           134,000
424  03.3826.0202  Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm              115,000           112,000
425  10.9003.0202  Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm              115,000           112,000
426  07.0225.0202  Thay băng vết thương hoặc mổ chiều dài từ trên 30 cm đến 50 cm [Người bệnh đái tháo đường]              115,000           112,000
427  03.3826.0075  Thay băng, cắt chỉ vết mổ [TE]                35,600             32,900
428  13.0023.2023  Theo dõi nhịp tim thai và cơn co tử cung bằng monitor sản khoa                55,000             55,000
429  22.0019.1348  Thời gian máu chảy phương pháp Duke                13,000             12,600
430  22.9000.1349  Thời gian máu đông                13,000             12,600
431  22.0001.1352  Thời gian prothrombin (PT: Prothrombin Time), (Các tên khác: TQ; Tỷ lệ Prothrombin) bằng máy tự động                65,300             63,500
432  22.0008.1353  Thời gian thrombin (TT: Thrombin Time) bằng máy tự động                41,500             40,400
433  22.0005.1354  Thời gian thromboplastin một phần hoạt hóa (APTT: Activated Partial Thromboplastin Time), (Tên khác: TCK) bằng máy tự động                41,500             40,400
434  01.0164.0210  Thông bàng quang                94,300             90,100
435  01.0135.0209  Thông khí nhân tạo xâm nhập phương thức A/C (VCV) [giờ theo thực tế]              583,000           559,000
436  03.1685.0854  Thông lệ đạo hai mắt                98,600             94,400
437  14.0197.0854  Thông lệ đạo hai mắt                98,600             94,400
438  14.0197.0855  Thông lệ đạo một mắt                61,500             59,400
439  03.0133.0210  Thông tiểu [TE]                94,300             90,100
440  02.0339.0211  Thụt tháo phân                85,900             82,100
441  08.0006.0271  Thủy châm                70,100             66,100
442  23.0206.1596  Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động)                27,800             27,400
443  22.0121.1369  Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser)                47,500             46,200
444  22.0120.1370  Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở)                41,500             40,400
445  24.0318.1674  Trichomonas vaginalis nhuộm soi                43,100             41,700
446  24.0317.1674  Trichomonas vaginalis soi tươi                43,100             41,700
447  DV_13.0224.0631  Triệt sản nữ qua đường rạch nhỏ                        –        2,860,000
448  24.0267.1674  Trứng giun, sán soi tươi                43,100             41,700
449  24.0001.1714  Vi khuẩn nhuộm soi                70,300             68,000
450  24.0319.1674  Vi nấm soi tươi                43,100             41,700
451  01.0281.1510  Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần)                15,500             15,200
452  matuy  Xét nghiệm ma túy trong nước tiểu                        –             52,000
453  17.0252.0279  Xoa bóp áp lực hơi                31,100             30,100
454  08.0397.0280  Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới                69,300             65,500
455  08.0396.0280  Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên                69,300             65,500
456  08.0430.0280  Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng                69,300             65,500
457  03.0607.0280  Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh toạ                69,300             65,500
458  08.0392.0280  Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng thắt lưng- hông                69,300             65,500
459  08.0432.0280  Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy                69,300             65,500
460  08.0390.0280  Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới                69,300             65,500
461  08.0389.0280  Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên                69,300             65,500
462  08.0414.0280  Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên                69,300             65,500
463  08.0402.0280  Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do bệnh của cơ                69,300             65,500
464  03.0606.0280  Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người                69,300             65,500
465  08.0391.0280  Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não                69,300             65,500
466  08.0445.0280  Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn chức năng vận động do chấn thương sọ não                69,300             65,500
467  08.0413.0280  Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây thần kinh V                69,300             65,500
468  08.0412.0280  Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây thần kinh                69,300             65,500
469  08.0428.0280  Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp                69,300             65,500
470  08.0431.0280  Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai                69,300             65,500