Trung tâm y tế huyện Thanh Hà triển khai đăng ký lịch hẹn khám qua số điện thoại.

Từ ngày 01/01/2022  Trung tâm y tế huyện Thanh Hà triển khai đăng ký lịch hẹn khám qua số điện thoại. Bệnh nhân có nhu cầu đặt lịch khám vui lòng liên hệ số điện thoại tổ công tác xã hội: 0964682491 để được tư vấn, hướng dẫn đặt lịch.