THÔNG BÁO Kết quả xét tuyển vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm y tế huyện Thanh Hà

THÔNG BÁO

Kết quả xét tuyển vòng 1 kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm y tế huyện Thanh Hà

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-HĐXTVC ngày 24/12/2021 của Chủ tịch Hội đồng Xét tuyển viên chức Trung tâm y tế huyện Thanh Hà về việc thành lập Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển;

Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển ngày 24/12/2021 của Ban Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển;

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm y tế huyện Thanh Hà thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo yêu cầu vị trí việc làm tham dự vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm y tế huyện Thanh Hà là: 32 thí sinh.

(Có danh sách cụ thể kèm theo thông báo này)

Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2021 của Trung tâm y tế huyện Thanh Hà sẽ gửi thông báo đến từng thí sinh vào ngày 27/12/2021, đề nghị các thí sinh đúng 14 giờ 00 phút ngày 31/12/2021 có mặt tại Hội trường nhà B – Trung tâm y tế huyện Thanh Hà để nghe hướng dẫn thủ tục tiếp theo.

Thời gian tổ chức vòng 2 kỳ xét tuyển viên chức, thực hiện phỏng vấn về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đối với thí sinh trúng tuyển vòng 1 khai mạc vào hồi: 7 giờ 30 phút ngày 08/01/2022 tại Trung tâm y tế huyện Thanh Hà.

Mọi chi tiết liên hệ tại Phòng Tổ chức – Hành chính Trung tâm y tế huyện Thanh Hà (giờ hành chính), địa chỉ: Số 209, đường Trần Nhân Tông, thị trấn Thanh Hà, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương. Điện thoại: 02203.973.848./.

 

Nơi nhận:

– Sở Nội vụ;

– Ban Giám đốc;

– Các khoa, phòng của TT;

– Lưu: HĐXT.

       TM. HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

CHỦ TỊCH

(đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Văn Kiểm

Danh sách kèm theo