Thẩm định đạt tiêu chí Quốc gia về y tế năm 2023

Văn hóa – Xã hội
Thẩm định đạt tiêu chí Quốc gia về y tế năm 2023
Sáng 27/10/2023, tại Trung tâm y tế huyện, đoàn thẩm định UBND tỉnh, sở Y tế đã có buổi làm việc, thẩm định xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế năm 2023 đối với 10 địa phương: Thanh Hồng, Liên Mạc, Thanh Hải, Thanh An, Tân Việt, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Thanh Xuân, Tân An và thị trấn Thanh Hà thực hiện chấm điểm xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2023. Dự làm việc với đoàn có đồng chí Ngô Bá Định-PCT UBND huyện.

Đoàn thẩm định xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế

Tại đây đoàn đã tiến hành chấm điểm các tiêu chí các đơn vị đề nghị, đồng thời tiến hành kiểm tra thực tế tại các trạm y tế, công bố kết quả chấm điểm kiểm tra.

Đồng chí Ngô Bá Định, Phó chủ tịch UBND huyện tiếp, làm việc với đoàn

Đồng chí Ngô Bá Định Phó chủ tịch UBND huyện ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của lãnh đạo địa phương, trạm y tế. Đồng thời yêu cầu các địa phương tiếp thu ý kiến chỉ đạo để hoàn thiện theo tiêu chí, các xã đã được quan tâm đầu tư cần quan tâm nữa để hoàn thiện tiêu chí phục vụ báo cáo Hội đồng thẩm định của tỉnh.

Đề nghị lãnh đạo huyện, lãnh đạo Trung tâm y tế và lãnh đạo các địa phương quan tâm khẩn trương khắc phục những tồn tại và báo cáo lại đoàn thẩm định để hoàn thiện hồ sơ trước ngày 9/11/2023 trình hội đồng xét duyệt của tỉnh vào ngày 15/11/2023./.