Hội Nghị Công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thanh Hà