Lấy hơn 2000 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho lực lượng tham gia bầu cử

Lấy hơn 2000 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho lực lượng tham gia bầu cử

Trong 02 ngày 19 và 20/5, Ban chỉ đạo huyện tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 2.559 người là lực lượng phục vụ bầu cử các xã, thị trấn.

Lực lượng được lấy mẫu gồm thành viên Tổ bầu cử; Tổ Y tế – Phòng chống dịch; Nhân viên y tế tham gia phục vụ cấp cứu, vận chuyển bệnh nhân tại các khu vực diễn ra bầu cử; Thành viên Tổ bầu cử, lực lượng phục vụ bầu cử cho người đang thực hiện cách ly tại nhà, tại cơ sở y tế, khu vực cách ly tập trung…Việc lấy mẫu sẽ được thực hiện bằng phương pháp Realtime –PCR với loại mẫu xét nghiệm là mẫu gộp.

Ủy ban Bầu cử huyện đã chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Bầu cử các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc nghiệp vụ công tác trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Ủy ban Bầu cử cấp xã và tổ bầu cử xây dựng kế hoạch phân chia thời gian bỏ phiếu của cử tri, không tập trung quá đông tại nơi bỏ phiếu.v.v

Việc lấy mẫu xét nghiệm nhằm đảm bảo thực hiện phòng chống và ngăn ngừa khả năng lây lan của dịch COVID-19, phục vụ an toàn cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026./.

Nguồn: http://thanhha.haiduong.gov.vn/