Liên hệ

    TRUNG TÂM Y TẾ THANH HÀ

    Địa chỉ: Khu 5 Thị trấn Thanh Hà, Thanh Hà, Hải Dương.
    Đường dây nóng: 0915 680 579
    Cấp cứu: 0220 3815 629
    Email: maskhd@gmail.com