Đáp ứng với từng cấp độ dịch trong tình hình mới

 Đáp ứng với từng cấp độ dịch trong tình hình mới
Nhằm chủ động trong công tác phòng chống dịch Covid – 19, UBND huyện vừa xây dựng kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch Covid 19 huyện Thanh Hà trong tình hình mới.

 

Lãnh đạo UBND huyện đi kiểm tra và nghe báo cáo về công tác tiêm vắc xin phòng Covid 19 của Trạm Y tế cơ sở

          Kế hoạch phân loại thành 6 cấp độ dịch: Cấp độ 1 chưa có trường hợp bệnh xâm nhập; Cấp độ 2 có trường hợp bệnh xâm nhập; Cấp độ 3 dịch có lây nhiễm thứ phát trong huyện; Cấp độ 4 dịch bệnh lây lan trong cộng đồng đến 5 trường hợp mắc; Cấp độ 5 dịch lây lan trong cộng đồng từ 5 đến 10 trường hợp mắc; Cấp độ 6 dịch lây lan trong cộng đồng từ trên 10 trường hợp mắc. Hiện tại, huyện đang ở cấp độ 1 của dịch, chưa có trường hợp bệnh xâm nhập. Ở từng cấp độ dịch huyện xây dựng chi tiết các hoạt động cần triển khai, các giải pháp thực hiện trong chỉ đạo, kiểm tra; truyền thông; giám sát dự phòng; điều trị, hậu cần.

Các hoạt động phòng chống dịch bệnh thực hiện theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ với phương châm “4 tại chỗ” và “5 rõ”, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch bùng phát trên diện rộng, kiểm soát, ngăn ngừa người từ vùng dịch đến vùng khác. Các lực lượng chức năng như quân đội, y tế, công an và các lực lượng khác cần quyết liệt, chặt chẽ hơn trong chỉ đạo, điều hành, quyết tâm không để dịch bệnh lây lan không kiểm soát./.