Trung tâm y tế huyện Thanh Hà khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi trên địa bàn huyện