Triển khai tiêm liều bổ sung và nhắc lại vắc xin phòng Covid-19 cho người dân

Từ tháng 12/2021, huyện triển khai tiêm liều bổ sung và nhắc lại vắc xin phòng Covid-19 nhằm tăng cường miễn dịch phòng bệnh Covid-19 cho những người đã được tiêm đủ liều cơ bản.

Đối tượng tiêm bổ sung là người từ 18 tuổi trở lên, bảo đảm bao phủ cho toàn bộ người từ 50 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản (tiêm 1 hoặc 2 hoặc 3 mũi tùy theo loại vắc xin) gồm người có tình trạng suy giảm miễn dịch và nặng như người cấy ghép tạng, ung thư, HIV, đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch hoặc đã điều trị trong vòng 6 tháng; người đã tiêm đủ liều cơ bản bằng vắc xin của hãng Sinopharm hoặc Sputnik V…; khoảng cách tiêm 01 mũi bổ sung sau mũi cuối cùng của liều cơ bản từ 28 ngày đến 3 tháng.

Từ tháng 12/2021, huyện triển khai tiêm liều bổ sung và nhắc lại vắc xin phòng Covid-19 cho người dân

Triển khai tiêm nhắc lại vắc xin cho người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm đủ liều cơ bản hoặc liều bổ sung, bảo đảm bao phủ cho toàn bộ người có bệnh nền, người cần chăm sóc dài hạn tại các cơ sở y tế, người từ 50 tuổi trở lên, người trực tiếp xét nghiệm, chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19, nhân viên y tế. Thực hiện tiêm 1 mũi nhắc lại ít nhất 3 tháng sau mũi cuối cùng của liều cơ bản.

UBND huyện yêu cầu Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 các xã, thị trấn đưa nội dung công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai hoạt động tiêm liều bổ sung, liều nhắc lại vắc xin phòng Covid-19 là nhiệm vụ quan trọng và thường xuyên. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện căn cứ vào lượng vắc xin được cấp ra quyết định phân bổ vắc xin cho các địa phương; việc tiếp nhận, bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng thực hiên theo đúng các quy định của cấp trên, ngành Y tế; chủ động rà soát trang thiết bị, nhân vật lực, tổ chức tiêm hết số vắc xin được phân bổ, đảm bảo an toàn, đúng tiến độ…v.v

Nguồn: http://thanhha.haiduong.gov.vn/