Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp cùng Ban Giám đốc thăm, tặng quà bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Thanh Hà.

Bảo hiểm xã hội huyện phối hợp cùng Ban Giám đốc thăm, tặng quà bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Trung tâm y tế huyện Thanh Hà.