Lễ kỷ niệm 68 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02

Lễ kỷ niệm 68 năm ngày thầy thuốc Việt Nam 27/02