Trung tâm y tế huyện Thanh Hà tổ chức gặp mặt kỷ niệm Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02/2024