Điều chỉnh thời gian cách ly, xét nghiệm và tiêm vaccine phòng Covid-19

Điều chỉnh thời gian cách ly, xét nghiệm và tiêm vaccine phòng Covid-19

UBND tỉnh vừa ban hành văn bản điều về điều chỉnh thời gian cách ly y tế, xét nghiệm Covid-19 và tiêm chủng liều bổ sung, liều nhắc lại trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và mua test nhanh kháng nguyên (theo danh mục đã được Bộ Y tế công bố) để xét nghiệm Covid- 19 trên địa bàn theo nguyên tắc “4 tại chỗ”.

 

Sở Tài chính hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện qui trình mua sắm theo đúng qui định hiện hành

Cán bộ CDC đọc kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2

Sở Y tế hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện test nhanh kháng
nguyên để xét nghiệm Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có phòng xét nghiệm SARS CoV-2 bằng RT-PCR khẩn trương rà soát, bổ sung và mua sắm vật tư, sinh phẩm theo qui định hiện hành để đảm bảo kịp thời đáp ứng công tác phòng, chống dịch theo các cấp độ.

 

Ban hành hướng dẫn điều chỉnh thời gian cách ly y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế về việc cách ly y tế cho trường hợp F1 đã tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid-19.  Xây dựng kế hoạch triển khai tiêm liều bổ sung và nhắc lại vaccine phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh năm 2021 -2022.

                                                            Đức Thành

Nguồn:http://soyte.haiduong.gov.vn/