Thành phố Hải Dương áp dụng thêm các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn phường Trần Phú và phường Lê Thanh Nghị

UBND thành phố Hải Dương vừa có văn bản yêu cầu người dân trên địa bàn phường Trần Phú và phường Lê Thanh Nghị kể từ 0 giờ ngày 20/5/2021 ở tại nhà và chỉ ra ngoài đường trong trường hợp thật cần thiết; không tập thể dục, thể thao và các hoạt động khác tại nơi công cộng. Tạm dừng các hoạt động của các cơ sở nhà hàng, quán ăn uống ( kể cả mua bán mang về)

Đối với các phường, xã trên địa bàn thành phố, UBND thành phố yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 1595/UBND-VP ngày 07/5/2021 của UBND thành phố Hải Dương về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương; Thông báo số 180-TB/UBND ngày 07/5/2021 của UBND thành phố Hải Dương về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID -19.

Các biện pháp trên được áp dụng cho đến khi có thông báo mới./.